Jim Teunizen

Jim Teunizen is opgeleid als ingenieur aan de TU Eindhoven en heeft vervolgens een ontwerpers- en rechtenopleiding gevolgd. Dit komt in zijn projecten goed van pas. De mix van techniek, financiën, juridische aspecten en duurzaamheid vormt vandaag de dag nog steeds de rode draad in zijn projecten. Zijn kracht is om in de huid van zijn opdrachtgever te kruipen en op basis van een creatieve aanpak te komen tot nieuwe, vaak onverwachte, inzichten. Ook privé zet hij zich in voor een duurzamer Nederland. Hij is lokaal betrokken bij de verduurzaming van zijn eigen, mooie Hilversum, waar hij onderdeel is van de H100 en helpt hij bij het frisser, duurzamer en toekomstbestendiger maken van de basisschool van zijn eigen zoontje. Zijn inzet op het gebied van duurzaamheid heeft erin geresulteerd dat Jim in 2018  en 2019 op respectievelijk een mooie 5de en 7de plaats is geëindigd in de ABN AMRO Duurzame50. Ook dit jaar vormt Jim samen met 49 andere duurzame helden de duurzame 50 van ABN AMRO.

Voor Jim heeft 2019 in het teken gestaan van het verder doorontwikkelen van nieuwe kennis en tools op het gebied van het brede circulariteitsbegrip. Het verder professionaliseren van dé meetmethode voor circulair bouwen: de Building Circularity Index (BCI) en vooral ook het integreren en delen van deze kennis met de markt zijn zeer succesvol geweest. Zo heeft hij  zijn kennis op het gebied van losmaakbaarheid vertaald in de meetmethodiek Losmaakbaarheid voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is de handreiking Losmaakbaarheid voor PIANOO ontwikkeld en hebben zowel BREEAM als GPR dit onderwerp opgenomen in de eigen duurzaamheidsmeetlat. Helaas is het woord ‘Losmaakbaarheid’ net niet gekozen tot Woord van het Jaar door Van Dale… Gelukkig heeft de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie er wel een plekje voor ingeruimd.

Jim heeft in 2019 velen geïnspireerd met zijn wekelijkse lezingen en (gast)colleges over de circulaire bouweconomie. Daarbij putte hij uit eigen kennis en ervaringen opgedaan en ontwikkeld in de vele projecten. Hij maakt complexe puzzeltjes rondom circulariteit concreet en haalbaar door inzicht te geven in de circulaire businesscase, waarin restwaardekapitalisatie, impact van losmaakbaarheid op de exploitatie, het (beleggings)waardebegrip en nieuwe verdienmodellen zijn opgenomen. Heel veel pionierswerk, waarbij hij altijd bereid is om het geleerde weer te delen. Niet op basis van veel luchtfietserij, maar met onderbouwd advies direct uit de praktijk.

Hij is een voorstander van het meer delen en verspreiden van de al beschikbare kennis en ervaringen opgedaan in vele circulaire bouwprojecten. Hij verdiept liever dan dat er wordt verbreed. En stimuleert ook anderen om dat te doen. Hij stelt dan ook aan iedereen de circulaire producten- en materialenbibliotheek van Alba Concepts ter beschikking. Onder andere Schiphol, BAM, Rabobank, CBRE, gemeente Tilburg, gemeente Den Bosch, De Alliantie, Hogeschool Windesheim wisten Jim ook te vinden voor de ondersteuning bij de praktische vertaling van hun duurzaamheidsambities.

Tenslotte is hij als ondernemer altijd bezig om nieuwe kansen en de daaruit voortkomende innovaties te exploreren. In 2019 heeft hij samen met EME en Copper8 de Call Circular & Digital gewonnen van de gemeente Amsterdam. Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking in het platform Excess Materials Exchange, waarbij Jim als ondernemer, aanjager en inhoudelijk expert acteert. Dit platform registreert, identificeert, waardeert en verbindt materialen en producten. Dit op basis van blockchain technologie, waarbij matches worden gemaakt tussen vragers en aanbieders op basis van slimme algoritmes.

Nieuws

FRESH Students – Real Highlights April

Nieuwe maand, nieuwe FRESH Real Highlights! Elke maand houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws in de vastgoedwereld, en blikken we terug op de evenementen van FRESH. Daarnaast kijken we...

8 april 2021

FRESH Students – Bestuur 2021/2022

FRESH Students presenteert: het bestuur voor 2021/2022! Dit enthousiaste zestal zal in september het stokje van ons overnemen, maar we stellen ze nu al graag aan jullie voor! Het FRESH...

7 april 2021

FRESH Students – Real Highlights Maart

Het is alweer maart: Tijd voor de FRESH Real Highlights! Elke maand houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws in de vastgoedwereld, en blikken we terug op de evenementen van FRESH....

15 maart 2021