Jim Teunizen

Jim Teunizen is opgeleid als ingenieur aan de TU Eindhoven en heeft vervolgens een ontwerpers- en rechtenopleiding gevolgd. Dit komt in zijn projecten goed van pas. De mix van techniek, financiën, juridische aspecten en duurzaamheid vormt vandaag de dag nog steeds de rode draad in zijn projecten. Zijn kracht is om in de huid van zijn opdrachtgever te kruipen en op basis van een creatieve aanpak te komen tot nieuwe, vaak onverwachte, inzichten. Ook privé zet hij zich in voor een duurzamer Nederland. Hij is lokaal betrokken bij de verduurzaming van zijn eigen, mooie Hilversum, waar hij onderdeel is van de H100 en helpt hij bij het frisser, duurzamer en toekomstbestendiger maken van de basisschool van zijn eigen zoontje. Zijn inzet op het gebied van duurzaamheid heeft erin geresulteerd dat Jim voor het vijfde jaar op rij een plek heeft ingenomen in de top 10 van de ABN AMRO Duurzame50. Dit jaar zelfs op een mooie vierde plek.

Voor Jim heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van het verder doorontwikkelen van nieuwe kennis en tools op het gebied van het brede circulariteitsbegrip. Het verder professionaliseren van dé meetmethode voor circulair bouwen: de Building Circularity Index (BCI) en vooral ook het integreren en delen van deze kennis met de markt zijn zeer succesvol geweest. 

Begin 2021 is bcigebouw.nl gelanceerd. Hiermee wordt het meten van circulair ontwerpen en bouwen voor iedereen mogelijk. Niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw. Het meetbaar maken van circulariteit van vastgoed is hierdoor sneller, goedkoper en objectiever!

Ook heeft Jim zijn kennis op het gebied van losmaakbaarheid vertaald in de meetmethodiek Losmaakbaarheid voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is de handreiking Losmaakbaarheid voor PIANOO ontwikkeld en hebben zowel BREEAM als GPR dit onderwerp opgenomen in de eigen duurzaamheidsmeetlat. Bij de Tijdelijke Rechtbank wordt nu ook de impact van losmaakbaarheid gemeten bij het demonteren van het gebouw.  

Jim heeft ook in de afgelopen periode weer velen geïnspireerd met zijn wekelijkse lezingen en (gast)colleges over de circulaire bouweconomie. Daarbij putte hij uit eigen kennis en ervaringen opgedaan en ontwikkeld in de vele projecten. Hij maakt complexe puzzeltjes rondom circulariteit concreet en haalbaar door inzicht te geven in de circulaire businesscase, waarin restwaardekapitalisatie, impact van losmaakbaarheid op de exploitatie, het (beleggings)waardebegrip en nieuwe verdienmodellen zijn opgenomen. Heel veel pionierswerk, waarbij hij altijd bereid is om het geleerde weer te delen. Niet op basis van veel luchtfietserij, maar met onderbouwd advies direct uit de praktijk.

Ook is Jim bij allerlei belangen- en beroepsverenigingen betrokken. Hij is sinds april 2019 toegetreden tot het verenigingsbestuur van TVVL, hét kennisplatform voor gebouwgebonden installaties en voorzieningen. Via TVVL Connect en de Community Circulaire Installaties heeft hij het bereik en power om de installatiebranche te laten kantelen van lineair naar circulair. Bij de DGBC maakt hij nog steeds onderdeel uit van de Programmaraad Circulariteit en stuurt hij actief op te ontwikkelen landelijk beleid op het gebied van circulair bouwen. Binnen CB’23 heeft hij samen met een aantal andere partijen gewerkt aan een prototype voor een meetmethodiek voor circulair bouwen. 

Hij is een voorstander van het meer delen en verspreiden van de al beschikbare kennis en ervaringen opgedaan in vele circulaire bouwprojecten. Hij verdiept liever dan dat er wordt verbreed. En stimuleert ook anderen om dat te doen. Hij stelt dan ook aan iedereen de circulaire producten- en materialenbibliotheek van Alba Concepts ter beschikking. Ook nu wisten vele gemeenten, provincies, woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en corporates  Jim te vinden voor de ondersteuning bij de praktische vertaling van hun duurzaamheidsambities.

Zowel in 2019 als in 2020 wist Jim met zijn team de FD Gazellen Award te winnen. Een prestatie van formaat. Jim heeft hieraan op vele manieren bijgedragen. Als inspirator en activist op de juiste circulariteitsthema’s bij CB’23, RVO, Ministerie van I&M, Transitieagenda Circulaire Bouweconomie en op vele andere plekken, maar ook als baken voor zijn team, waarbij hij veel energie heeft gegeven in de dagelijkse praktijk bij het opleiden van talenten zowel jong als oud. 

Tenslotte is hij als ondernemer altijd bezig om nieuwe kansen en de daaruit voortkomende innovaties te exploreren binnen de circulaire bouweconomie.

Nieuws

PROVADA Talent Kitchen

Koken met Ch(i)efs in de Talentenkeuken van PROVADA In de Talentenkeuken van PROVADA is matchmaking een koud culi kunstje. Een uitgelezen kans om te connecten met CEO’s en toekomstige topwerkgevers...

15 februari 2024

Terugblik FRESH Consultancydagen

Dag 1: Fakton Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zo ver, de aftrap van de consultancydagen; het eerste tweedaagse evenement van dit FRESH-jaar. Met ruim 20 studenten werden we om...

26 januari 2024

Terugblik ReFRESH 2023

Op woensdag 4 oktober vond het eerste FRESH Students-evenement van het nieuwe academische jaar plaats. Onder het genot van hapjes en drankjes hebben we het jaar in stijl afgetrapt met...

16 oktober 2023