Sustay

Voor een betaalbaar en Duurzaam (t)huis

In Nederland kun je gerust spreken van een wooncrisis! Er is een enorm tekort aan woningen en elk jaar loopt dit op. Er is nauwelijks sociale én vrije sector huur en de doorstroming stokt. Veel mensen vallen tussen wal en schip. Hun perspectief is niet hoopgevend. Daarnaast wordt er nauwelijks innovatief gebouwd met duurzame, natuurlijke materialen waardoor er onnodig veel CO2 uitstoot plaatsvindt.

Meer betaalbare en duurzame huurwoningen aangevuld met een betere doorstroming is de smeerolie voor de woningmarkt. Via de unieke Sustay-methode is het mogelijk de hoogst haalbare waarde voor grond- & gebouweigenaren, bewoners en omgeving aan te bieden. Ontwikkelaar Sustay werkt aan de markt van vandaag én de wereld van morgen. Dit lukt door het toevoegen van meer betaalbare huurwoningen, innovatief in te zetten op een duurzamere wereld en het, mede door goede doorstroming, daadwerkelijk creëren van een thuis voor iedereen.