Primevest Capital Partners

Primevest Capital Partners is in 2018 opgericht na een succesvolle management buy-out van belangrijke onderdelen van Bouwfonds IM. Wij beheren momenteel 10 fondsen.

“We help our clients secure their financial future through investments in real assets, while creating a better living environment for future generations”

Twee labels, één visie
Bij Primevest Capital Partners en Holland Immo Group helpen wij onze klanten hun financiële toekomst veilig te stellen door toegang te bieden tot zorgvuldig geselecteerde toekomstbestendige vastgoedbeleggingen in heel Europa. Onze klanten kunnen dit realiseren door direct te participeren in een van onze beleggingsfondsen voor particuliere beleggers of indirect via een pensioen- of verzekeringsregeling die investeert in onze institutionele fondsen, club deals en mandaten. Het is onze gezamenlijke visie om onze steden toekomstbestendig te maken door een betere connectiviteit, mobiliteit en stedelijke leefbaarheid te realiseren. Dit doen we door middel van investeringen in heel Europa in moderne, betaalbare woningen, communicatie-infrastructuur en mobiliteits-oplossingen, inclusief nichemarkten zoals woon(zorg)-concepten voor ouderen met of zonder zorgindicatie en senior living. Bij Primevest Capital Partners ligt de focus vooral op institutionele klanten. Bij Holland Immo Group stellen wij particuliere beleggers centraal in onze strategie. De gecombineerde groep, die optreedt als een onafhankelijke investment manager voor beleggingsbeheer, heeft in totaal circa 3 miljard euro aan assets onder beheer verdeeld over 12 Europese landen. In totaal heeft de groep meer dan 60 fondsen opgezet, waarvan er momenteel 29 actief zijn. Onze kantoren zijn gevestigd in Utrecht, Berlijn en Eindhoven.