Interview Jaap Wierema

Aan het begin van het academisch jaar werden twaalf gemotiveerde talenten gekoppeld aan een vastgoedprofessional, die hen een jaar lang begeleidt en coacht. Jaap Wierema is één van de vier partners van Dev_real estate en is tevens één van de vastgoedprofessionals die gedurende een jaar lang één van de talenten begeleidt. Wij hebben hem gesproken over zijn carrière en zijn ervaring met het mentorprogramma.

Wilt u iets vertellen over uzelf, uw loopbaan en huidige functie?

Ik ben Jaap Wierema, een van de vier partners van Dev_ real estate.  Op de middelbare school ben ik gestart met HAVO en heb daarna mijn VWO afgerond. Daarna ben ik naar Enschede gegaan om Civiele Techniek en Management te studeren. Hierbij heb ik de richting ‘Bouwproces en Bouwtechnologie’ gekozen. Tijdens mijn studie heb ik een tussenjaar genomen om een bestuursjaar te doen bij Integrand Nederland. Dit is een landelijke stichting die stages organiseert en afstudeerplekken regelt voor universitaire studenten. In elke universiteitsstad zit een vestiging. Het lijkt een beetje op FRESH, maar dan wat minder vastgoed gerelateerd. Tijdens mijn bestuursjaar hebben we vanuit Utrecht alle vestigingen in Nederland aangestuurd. Het leuke hiervan vond ik vooral dat je allerlei soorten bedrijven leert kennen. Tijdens mijn studie heb ik ook een stage gelopen in Londen. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd bij ontwikkelaar AM. 

Na mijn studie heb ik een kort uitstapje gemaakt naar T&O in de marine, waarbij ik een traineeship deed van 3 maanden, om onder andere te bekijken hoe zij nieuw afgestudeerden kunnen motiveren om naar de marine T&O te gaan. Dit was nodig omdat er geen nieuwe aanwas van nieuwe ingenieurs was door het afschaffen van de dienstplicht. 

Daarna ben ik gaan werken bij Stevens en Van Dijck, een projectmanagement- en adviesbureau in Amersfoort waar ik 5 jaar heb gewerkt. Vervolgens ben ik daar gestopt en aan de slag gegaan bij IPMC waarvoor ik nog 7 jaar heb gewerkt. Tot slot heb ik samen met drie anderen Dev_ real estate opgericht. 

Wat heeft u gemotiveerd het bedrijf Dev_ real estate op te richten?

Allereerst heb ik het niet alleen gedaan, ik ben samen met drie anderen op het idee gekomen. We zijn oud-collega’s en het leek ons mooi een eigen bedrijf op te richten. Op die manier konden we een bedrijf opzetten vanuit een aantal kernwaarden waar wij nog steeds in geloven, namelijk positiviteit, gelijkwaardigheid, transparantie en dat alles op een gezonde kritische manier.

Waar staat Dev_ real estate voor en waar is het bedrijf met name op gericht?

Dev_ real estate is een projectmanagement- en consultancybureau met een specialisatie in 5 kerngebieden. De eerste is ontwikkeling, waarbij we zowel als gedelegeerd ontwikkelaar werken voor onze opdrachtgevers, maar ook zelf een aantal ontwikkelingen hebben lopen. Daarnaast hebben we twee gebieden waarin we adviseren, namelijk aan eigenaren van vastgoed en aan gebruikers van vastgoed. In het vastgoedadvies voor eigenaren adviseren en begeleiden we onze opdrachtgever bij de verschillende vraagstukken waar ze mee zitten. Bijvoorbeeld met onderzoek en uitwerking van de herontwikkelingspotentie van gebouwen, de voorbereiding en aansturing van herontwikkelingsprojecten of het optimaliseren van gebouwexploitaties. 

In het huisvestingsadvies voor eindgebruikers denken we mee met de organisatie om ervoor te zorgen dat een goede huisvesting de organisatie faciliteert en versterkt. 

Uniek aan ons bedrijf is dat we dus voor zowel eigenaren als gebruikers werken. In sommige projecten zelfs voor beide partijen tegelijk. Omdat we erin geloven dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk een fijn en goed functionerend gebouw. Aan de ene kant om huurinkomsten te genereren en aan de andere kant om de organisatie op een goede manier te huisvesten.

We zitten het liefst zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel om de adviesrol te kunnen vervullen, maar vinden het ook mooi om een project tot en met oplevering te begeleiden. Dat doen we vanuit onze ervaring van het projectmanagement. Onze adviezen zijn dus ook geen luchtkastelen of dikke onbruikbare rapporten, maar hebben een praktische inslag waardoor het project ook uitvoerbaar wordt. 

Het vijfde en laatste kerngebied is er eentje waar ik persoonlijk ook erg trots op ben, namelijk mediation. Dit past erg goed bij onze manier van werken, waarin we geloven dat we met alle partijen samen moeten werken om tot het beste eindresultaat te komen. Maar soms komt er een kink in de kabel, waardoor deze samenwerking niet meer soepel verloopt. Op zo’n moment heb je behoefte aan iemand die de boel weer vlot kan trekken, die de kou uit de lucht kan halen. Daarin kunnen we onze opdrachtgevers dus ook helpen. 

Al deze werkzaamheden doen we vanuit ons geloof dat het van belang is om op een nieuwe en open manier samen te werken. Positief, gelijkwaardig en kritisch. Dat zijn de kernwaarden vanwaar we het bedrijf zijn gestart en waar we nog steeds achter staan. 

Hoe ziet een dag bij Dev_ real estate eruit?

Corona maakt het allemaal wel een beetje anders, maar als partner ben je verantwoordelijk voor het team en meestal verschillende projecten. 

Doordat wij met z’n vieren partner zijn kunnen we de managementtaken verdelen en is er ook ruimte om inhoudelijk betrokken te zijn bij alle lopende projecten. 

Bij het ene project ben ik iets meer betrokken dan het ander en dat geldt voor ons alle vier.

Op een werkdag komen er verschillende projecten langs waar aandacht aan besteed moet worden. Dat kunnen vergaderingen zijn met de opdrachtgevers, bestuursoverleggen of interne afstemmingen met het team. In die verschillende overleggen spreken we de huidige voortgang door, welke acties er genomen moeten worden (wie doet wat en hoe) en zorgen we dat er meters gemaakt worden. Dat doen we het liefst live, dus op de bouw of bij de klant. Vaak hebben we ook een werkplek bij de klant, dus dan kunnen we direct communiceren met de betrokken mensen. 

Een junior medewerker doet bij ons meestal 2 of 3 projecten tegelijk en heeft daarbij een duidelijke rol en verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan het opstellen van een programma van eisen, het begeleiden van een ontwerptraject, het organiseren van een verhuizing en de verschillende projectdocumenten opstellen. Daarbij werken zij vanuit kantoor of op locatie bij de klant en nu met Corona ook vanuit huis. Afspraken kunnen zij zelf in hun agenda indelen en als ze hulp nodig hebben kunnen zij altijd bellen.

Wat drijft u binnen uw carrière?

Wat ik het leukst vind, is het samenwerken met heel veel verschillende mensen. Binnen het bedrijf werken al een heleboel verschillende mensen en het bedrijf wordt steeds groter. Doordat je voor verschillende organisaties werkt en verschillende projecten tegelijk doet heb je ook heel veel contact met mensen buiten Dev_. Dat loopt uiteen van de bouwvakkers tot aan de directeuren en bestuurders binnen grote organisaties. Die diversiteit van het contact, met als doel om duidelijk voor ogen te krijgen wat er precies moet gebeuren en daarmee het project een stap verder te krijgen, vind ik heel leuk. 

Waar bent u het meest trots op?

Ik denk dat als ik dat in één keer zou moeten zeggen dat het de samenwerking is met mijn compagnons. Dat we samen het bedrijf opgestart hebben en inmiddels alweer zeven jaar onderweg zijn, de relatie die we hebben, dat we goed met elkaar door één deur kunnen zonder dat we allemaal hetzelfde zijn vind ik super mooi. Verder ben ik trots op het resultaat van het bedrijf wat we hebben neergezet en de opdrachtgevers die we mogen bedienen. 

Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf?

Daar denk ik natuurlijk regelmatig over na en dan met name dat we binnen niet al te veel tijd, denk aan een jaar of 5, nog serieus willen groeien. En dan niet met de groei als doel, maar om ervoor te zorgen dat we het marktpotentieel dat er is nog beter in kunnen vullen met onze manier van werken. Daar is vraag naar, dat zien we ook in de afgelopen periode. 

Zo zijn er nog steeds aanvragen en is er werk genoeg. We hebben de afgelopen jaren een uitbreiding gezien in onze opdrachtgevers. We zijn met name begonnen met werken voor commerciële partijen, zowel eigenaren als gebruikers, in verschillende sectoren. Denk aan kantoren, maar ook hotels en casino’s. Die groep met opdrachtgevers is uitgebreid met verschillende ontwikkelopgaven, met onder andere transformaties naar (zorg)woningen. En ook met een aantal mooie publieke opdrachtgevers, denk aan De Nederlandsche Bank, de Politie, verschillende gemeentes en scholen. In de toekomst hopen we deze verschillende opdrachtgevers te behouden en aan te vullen met mooie nieuwe opdrachtgevers. 

Met die verwachte groei in het werk in ons achterhoofd zorgen we er ook voor dat we een goede plek kunnen invullen zodra er goede nieuwe medewerkers langskomen. Het groeien is niet het doel op zich, maar hiermee kunnen we de projecten goed verdelen binnen het team. 

Daarnaast hebben we ook als doel om de medewerkers die hier ook al een tijdje werkzaam zijn zelfstandig te kunnen laten opereren. Dus dat het bedrijf volwassener wordt.

Hoe ziet u de toekomst van het Nederlandse vastgoed in het algemeen en waar liggen daarbij volgens u de kansen en mogelijke obstakels?

Corona heeft op de verschillende sectoren binnen het Nederlands vastgoed allemaal een ander effect. De vraag naar woningbouw zal nog wel een tijd bijzonder hoog zijn. Er moet zowel aan de onderkant als aan de bovenkant meer bij. Met de bovenkant bedoel ik dan vooral woningen voor de ouderen. Denk hierbij aan zorgvastgoed, waarbij ouderen op een goede manier zelfstandig kunnen wonen, zonder dat zij daarvoor grote huizen blijven bezetten. Aan de onderkant moeten er natuurlijk een heleboel woningen bijkomen zodat de starters ook ergens terecht kunnen. Dus daar gaat nog wel wat gebeuren. Daarbij zie je nu natuurlijk al een tijdje verschuivingen richting de steden, maar het zou kunnen dat Corona dat een beetje rechttrekt omdat de plaats van werken minder relevant wordt en de mensen onafhankelijker zijn. Dat maakt het voor de woningbouw ook misschien iets makkelijker. 

Op de kantorenmarkt bevinden zich best wat bewegingen en de kantoorindeling zou nog wel iets efficiënter kunnen worden, waarbij de flexfactor van kantoren naar beneden gaat. Er zullen maar weinig organisaties zijn die werkelijk zonder kantoren kunnen. Want als bedrijf ben je meer dan het werk dat je uitvoert. Dit is bijvoorbeeld de bedrijfscultuur, de samenwerking, het leren van elkaar en de gezelligheid. Werken op kantoor is echt iets anders dan de sfeer thuis, dus het thuiswerken wat we met Corona zien, is voor sommige mensen heel onprettig of zelfs een gruwel. Dus ik verwacht daar misschien wel een beetje een dip, maar kantoren zullen niet zomaar verdwijnen. 

De retailsector zal wat intenser worden, waarbij winkels zich wat meer centraler bij elkaar zullen bevinden. Met leisure en hotels zal het uiteindelijk wel weer goedkomen. 

Op dit moment liggen de kansen dus vooral bij de woningmarkt en de kantoormarkt. Voor woningen is er nog een hoop mogelijk vanwege het woningtekort, alhoewel de wetgeving hier wel wat ingewikkelder ligt. Denk bijvoorbeeld aan vergunningstrajecten. Wat betreft kantoren is elke beweging goed, vanuit ons oogpunt. Want of de vraag nou afneemt of toeneemt, als er verandering is vanuit bedrijven of door eigenaren dan is er werk voor ons. Omdat er daar projecten ontstaan waarin wij zowel de eigenaren als de gebruikers mee kunnen helpen. 

Heeft u tips voor studenten die van plan zijn consultant/ontwikkelaar te worden?

Vanuit mijn rol als FRESH-mentor denk ik hier vaak over na met de studenten die ik begeleid. Het belangrijkste hierbij is dat je goed nadenkt over wat er bij je past, en dit ook uitprobeert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke richting, welk bedrijfstype en welke omvang van een bedrijf. Elke keuze die je maakt is goed, maar het helpt jezelf wel heel erg als je vanuit een intrinsieke motivatie een keuze kan maken.  

Vanuit mijn ervaring gaan studenten namelijk vaak vrij makkelijk af op grote namen en verdiepen zich niet in de kleinere bedrijven. Of ze doen aannames dat je bij de grote corporates goed zit en de rest ondergeschikt is. Ik denk dat dat heel onterecht is en dat een heleboel studenten zich daarmee vreselijk te kort doen. Omdat ze daardoor misschien op plekken komen waar ze zich echt niet thuis voelen of niet verder kunnen en door de omvang van die bedrijven toch een beetje gebruikt worden. Dat vind ik doodzonde. 

Bij een stage kun je al een eerste stap maken met de zoektocht naar bedrijven waar je mogelijk zou willen werken. En hier te onderzoeken wat er werkelijk bij je past of niet. Gebruik het sollicitatieproces ook voor jezelf om erachter te komen of dat bedrijf bij jou past, en niet alleen of jij bij het bedrijf past. 

Aan het eind van je studie of je eerste baan heb je mogelijkheden genoeg, maar het is wat mij betreft dus wel belangrijk om je goed te verdiepen in de vraag ‘waar voel ik me prettig bij?’ En soms kom je daar pas wat later achter, onderzoek dat dan ook. Kijk wat er op dat moment bij je past. Dat zou ik de studenten mee willen geven. 

Waar adviseert u studenten op te focussen tijdens hun studie?

In eerste instantie zou ik je willen meegeven om een fijne studententijd te hebben. Dat is heel belangrijk, je studeert maar 1 keer. Er is geen periode waarbij je zo weinig verantwoordelijkheden hebt en tegelijkertijd zoveel vrijheid. Die kans moet je dus benutten. Je leert en werkt, maar doe ook vooral heel veel andere leuke dingen. Verdiep je verder in de dingen die je leuk vindt en die bij jou passen. Als je eenmaal aan het werk bent kan je niet meer terug naar studeren, dus doe nu het nog kan alles wat je zou willen doen. Denk hierbij aan bestuursfuncties, commissies, bijbaantjes, etc. Studeren heb ik zelf als heel positief ervaren. 

Als je je studententijd met heel goed fatsoen nog een tijdje kunt oprekken en je doet daar wat zinvols in, dan zou ik dat vooral doen. Als ik voor mezelf mag spreken kijk ik niet naar cijferlijsten en dergelijke. Als je afgestudeerd bent zegt dat genoeg over je kennis en kunnen. Wel zegt het iets over jezelf als je zinvolle activiteiten hebt gedaan naast je studie. Dat geeft aan dat je kan organiseren, plannen en prioriteiten kunt stellen. Dit zijn aspecten en skills die je als consultant, en bij ander werk, nodig hebt. Dus in die zin is dat wel positief, alhoewel er meer voor nodig is om een goede consultant te zijn. 

Zo moet je leergierig zijn, kennis hebben van de inhoud, je moet het goed kunnen overbrengen, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, overzicht kunnen scheppen in het project en daaruit een goed advies naar voren kunnen brengen. Op het moment dat je een bestuursjaar hebt gedaan en heel veel kan regelen en organiseren, maar niet een gestructureerd verhaal kunt opzetten dan ben je nog niet per se een goede consultant. Het is dus geen 1 op 1 verhouding.

Waarom heeft u ervoor gekozen om deel te nemen aan het FRESH-mentorprogramma en hoeveel jaar doet u dit al?

Ik doe het nu voor het derde jaar. Dit jaar begeleid ik twee studenten omdat het aantal aanmeldingen erg hoog was ten opzichte van het aantal beschikbare mentoren, maar de jaren daarvoor steeds één. Ik doe mee aan het mentorprogramma omdat ik inmiddels al bijna 20 jaar ervaring in het vak heb en daarmee onderscheid kan maken tussen plannen die wel werken en niet werken en studenten daarin te adviseren en een stap verder te kunnen helpen. 

Wat vindt u zo leuk aan het contact met studenten die zich in de eindfase van hun studie bevinden?

Wat zo leuk is, is dat als studenten zich openstellen voor advies je bij elk gesprek de student wel een stapje verder kan helpen in het denkproces. Daar maak ik graag tijd voor. Tijdens het programma krijgen de studenten een steeds duidelijker beeld van de kant die ze op willen. Ik vind het erg leuk om daaraan bij te dragen en ze dat overzicht te geven. 

Wat het voor mij ook leuk maakt is dat de studenten het waarderen, maar ook dat ik op deze manier een beetje gevoel houd over hoe het werkt aan het eind van de studententijd. En waar de studenten op dat moment mee bezig zijn. Ik spreek natuurlijk één student, maar diegene vertelt ook weer over zijn vrienden in hetzelfde jaar en over wat er wel en niet gebeurd, hoe de universiteit daarin staat en hoe andere bedrijven daarop reageren. Op die manier wisselen we informatie uit over het werkende leven en de onderwerpen die de studenten bezig houden.  

Op welke manier wilt u een bijdrage leveren aan de student door middel van het mentorprogramma?

Door middel van mijn eigen ervaring en de ervaring die collega’s opdoen kan ik veel kennis delen met de studenten. Dit levert een soort snelkookpan op waarbij studenten met meer inzichten en ideeën hun eigen situatie kunnen beoordelen en daarop inspelen. Dat werkt sneller dan dat ze dat allemaal in hun eentje zouden moeten uitzoeken. 

Waar helpt u uw mentee zoal bij?

Een voorbeeld van de afgelopen periode is dat een van mijn mentees was benaderd om actief in een bestuur plaats te nemen. Hij nam contact met mij op waarin hij aangaf dat hij dit graag op korte termijn wilde bespreken. Wij hebben diezelfde middag nog met elkaar gesproken. Hij was altijd aan het studeren en dacht er zelfs aan om zijn studie af te maken en het daarbij te laten. Ook vanuit het idee dat hij in het verleden genoeg activiteiten naast zijn studie had gedaan. Daar hebben wij het over gehad en ik heb hem geprobeerd te helpen om door het keuzeproces te komen. Zonder te zeggen wat ik zelf zou doen heb ik hem geholpen door te luisteren en door vragen te stellen om zijn motivatie scherp te krijgen. 

Een ander mooi voorbeeld is een onwijs intelligente student, zeer gedreven en wilde van alles onderzoeken. Bij zijn afstudeerproject leek het wel een wereldverbeteraar. Bij dat afstudeerproject heb ik hem kunnen helpen door structuur aan te brengen, maar hem uiteindelijk ook met zijn voeten op de grond gebracht. Ook hier weer door middel van vragen stellen, zoals ‘wat moet je nu werkelijk doen?’ en ‘wat wil je hier nu werkelijk mee?’. Om hem daarin richting te geven en te helpen om keuzes te maken. Het onderzoek moet een keer afgerond worden, je moet een keer afstuderen. Dat betekent dat niet alles 100% perfect kan zijn of dat je het volgens je oorspronkelijke ideaalbeeld kan doen. Daar heeft hij ook baat bij gehad. 

Hoe vaak spreekt u uw mentee gedurende het mentortraject? 

Zo ongeveer 1 keer in de 6 weken. Dus ongeveer 8 keer gedurende het hele mentortraject. 

Nieuws

Stage- of afstudeeropdracht bij het Kadaster

Benieuwd hoe een stage- of afstudeeropdracht eruit ziet bij het Kadaster? Doe onderzoek naar winkelleegstand, herinrichting van stedelijke gebieden of ruilverkaveling. Maak tijdens je stage gebruik van de schat aan...

23 mei 2024

Terugblik FRESH Open Padeltoernooi

Op donderdag 25 april werd het FRESH Open padeltoernooi gehouden, een sportief evenement waar zowel deelnemers van bedrijven als FRESHers aan deelnamen. Na een korte introductie van de deelnemende bedrijven...

2 mei 2024

Terugblik FRESH career event

Het FRESH Career Event 2024, gehouden in Hotel Arena in Amsterdam, was een leuke dag waarbij interactie en toekomstvisies binnen de vastgoedsector centraal stonden, specifiek gericht op de carrièremogelijkheden voor...

11 april 2024