FP5+ en FP10+

Het ledenbestand van FRESH Professionals groeit jaarlijks waardoor het onderlinge leeftijdsverschil van de leden steeds groter wordt. Daarom is in 2007 FRESH Professionals 5+ opgericht en FP10+ in 2013.

FP5+ is voor leden met meer dan vijf jaar werkervaring. FP5+ organiseert circa vier a vijf keer per jaar activiteiten, gericht op inhoud met daarnaast ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en netwerken.

Om de FP10+ leden betrokken te houden bij het unieke netwerk van FRESH, worden ook voor deze groep leden circa drie a vier activiteiten per jaar georganiseerd.

Leden met meer dan 5 of 10 jaar werkervaring worden automatisch lid van FP5+ of FP10+ en kunnen zich voor de activiteiten online inschrijven. Als je interesse hebt om specifiek voor FP5+ of FP10+ activiteiten te helpen organiseren, laat het ons weten!