FRESH Talent Programme: Fiscale Regelgeving in het Vastgoed

Wanneer donderdag 18 maart 2021
Tijd 16:00 - 17:30

De fiscale aspecten rondom vastgoedontwikkeling en vastgoedbelegging worden door menig ontwikkelaar en belegger als een spreekwoordelijk doolhof ervaren. Enige basiskennis is gewenst, want het betalen van belasting kan het verschil maken voor het wel of niet doorgaan van een ontwikkeling of belegging. Daarom werd op 18 maart een training gegeven genaamd ‘Fiscale Regelgeving in het Vastgoed’. Tijdens deze training werden de meestvoorkomende fiscaal-juridische vraagstukken besproken in de acquisitie-, exploitatie- en dispositiefase. Ook het optimaliseren van belasting is behandeld. De dag verliep als volgt:

De training begon met een beschrijving van de omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de acquisitiefase. Er zijn verschillende scenario’s besproken die duidelijk hebben gemaakt welke vorm van belasting wanneer en voor wie van toepassing zou zijn, en welk tarief hierbij gepaard zou gaan. De belastingen in de exploitatiefase die zijn behandeld, zijn de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en lokale belastingen zoals de OZB. Ook voor deze belastingen is uitgelegd welke boxen er zijn, wanneer deze van toepassing zijn, en wat het voordeel is van een hoge of lage WOZ-waarde. De belastingen zijn ook toegepast op de dispositiefase. Hier is ook het nut van de herinvesteringsreverve uitgelegd. 

Het tweede deel van de training stond in het teken van het optimaliseren van de overdrachtsbelasting en de BTW. Door vrijstellingen hangen deze twee belastingen zeer sterk met elkaar samen: wanneer op de transactie geen overdrachtsbelasting van toepassing is, wordt er juist wél BTW geheft. De regeling die bepaalt of je BTW óf overdrachtsbelasting betaalt, hangt onder andere af van de leeftijd van het object, de staat ervan en de mate waarin de structuur zal worden aangepast. Aan beide belastingen zitten voordelen. Soms wil je juist (meer) btw betalen omdat die aftrekbaar is. Ten slotte zijn structuren rondom gescheiden koop-aanneemovereenkomst besproken: wanneer de ontwikkelaar en bouwer dezelfde partij is, betaal je BTW over het geheel, maar wanneer dit twee verschillende instanties zijn betaal je overdrachtsbelasting over de grond en BTW over het bouwproces. Dat betekent minder belasting, maar ook een risico wat bijvoorbeeld pensioenfondsen zich vaak niet kunnen veroorloven. Al met al is het gebleken dat het belangrijk is om van tevoren niet alleen de kosten van een project te weten, maar ook de precieze belasting die je erover zal moeten (of willen) betalen. 

Deze training was deel van het FRESH Talent Programme en werd verzorgd door Thomas van Bergen van Fakton Capital. Bedankt!