FRESH Students Online | Webinar Primevest

Wanneer maandag 18 mei 2020
Tijd 10:30 - 11:30

Terugblik Primevest Capital Partners | Op reis met Primevest!

Op maandag 18 mei 2020 was het tijd voor de webinar van Primevest Capital Partners. Voor deze webinar werd een hele originele invalshoek gekozen: studenten werden meegenomen op reis! Dat klinkt onwerkelijk in deze tijden, maar Floris Haentjes heeft ons in zijn college meegenomen op reis door de wereld van internationaal investeringsmanagement en heeft de studenten meer verteld over zijn ervaringen als acquisiteur in Europa. Naast Floris, waren Ruud Roosen (Partner) en Lisette van der Ham (Head of Marketing & Corporate Communications) aanwezig. Er stond voor de studenten vandaag een hele mooie prijs op het spel: mee op business trip met een acquisiteur!

Primevest Capital Partners is een pan-Europese investeringsboetiek, gespecialiseerd in innovatieve investeringsstrategieën voor vastgoed. Met gedegen branchekennis en focus op gespecialiseerde investeringssectoren zoals parkeren, telecommunicatie en betaalbare moderne woonvormen.

Floris structureerde de reis aan de hand van drie vragen:

  • Wat is internationaal investeren?
  • Wat maakt internationaal werken zo bijzonder?
  • Hoe start je jouw internationale carrière?

Wat heel erg leuk was voor de studenten, is dat Floris hen inzicht gaf in de werkzaamheden maar ook concrete handvatten om hun eigen internationale carrière te starten. Meteen al bij het eerste deel over internationaal investeren, gaf Floris een checklist waar je naar kunt kijken om te zien welke bedrijven interessant zijn als je een internationale functie ambieert. De checklist ziet er als volgt uit:

  • Waar beleggen fondsen?
  • Waar komen de beleggers vandaan?
  • Waar heeft het bedrijf kantoren?

Om op het laatste punt van de checklist in te gaan, een bedrijf met veel kantoren in het buitenland lijkt op het eerste oog erg internationaal. Dit kan echter juist ook het tegenovergestelde betekenen, namelijk dat activiteiten vooral lokaal worden opgepakt. Voor Primevest geldt dat zij twee kantoren hebben in Utrecht en in Berlijn, genoeg ruimte om te reizen dus!

Bij de beantwoording van de vraag wat internationaal werken zo bijzonder maakt, gaf Floris aan dat internationaal werken ervoor zorgt dat je persoonlijke ontwikkeling veel sneller gaat. Je komt in contact met veel verschillende culturen en je bent vaak alleen op reis, waardoor je zelfredzaamheid en zelfreflectie zich snel ontwikkelen. Verder verandert je perspectief: dezelfde dingen die jij doet, worden in andere landen op een andere manier gedaan. Dat dwingt je om na te denken over hoe je eigen functioneren beter kan of hoe je dingen anders op kunt lossen.

Het inhoudelijke deel van de webinar sloot af met het antwoord op de vraag: hoe start je jouw internationale carrière? Floris gaf niet één antwoord, maar drie! Zijn eerste tip is leer je talen, waarbij Frans, Spaans, Italiaans Duits en perfecte beheersing van de Engelse taal je in de nagenoeg alle situaties zullen helpen. Tip twee is om de landen en regio’s te leren kennen waar je actief wil zijn. Denk hierbij aan de politieke situatie, belangrijkste steden, de voetbalcompetitie en onderzoek waar zij trots op zijn. De laatste tip is om de vastgoedmarkten in Europa op hoofdlijnen te kennen. Denk hierbij aan prime yields, prime huren en de trends in verschillende landen.

De webinar werd afgesloten met een quiz over Primevest Capital Partners, met een hele bijzondere hoofdprijs: mee op business trip met Floris! Alle studenten hadden zich goed voorbereid, dat bleek wel uit het aantal goede antwoorden. Echter er kon er maar één de winnaar zijn. Vanwege de huidige situatie rondom corona is de trip nog niet gepland, maar dat gaat zeker nog gebeuren wanneer het weer mogelijk is. Wij wensen de winnaar en Floris alvast een hele leerzame en leuke businesstrip toe!

Met deze fantastische afsluiting kwam er een einde aan de interessante webinar. We hebben inzicht gekregen in Primevest Capital Partners als bedrijf en wat internationaal werken inhoudt. De persoonlijke ervaringen en tips van Floris zijn heel waardevol voor iedereen die een internationale carrière in het vastgoed ambieert!