FRESH Students Online | Webinar NivE

Wanneer woensdag 3 juni 2020
Tijd 10:00 - 11:00

Terugblik webinar Nederlands instituut voor Erfpacht (NivE) | Helpt erfpacht ons uit de woningcrisis?

De webinar werd gegeven door Koen de Lange en de centrale vragen van de webinar waren:

Helpt erfpacht ons uit de woningcrisis? En wat betekent dit voor het vastgoed?”.

Wanneer is erfpacht voor wonen interessant? Erfpacht wordt interessant als consumenten een huis gaan kopen in Amsterdam of Utrecht. Erfpacht heeft volgens Koen alleen zin als erfpacht consumentvriendelijk is. Hiervoor zijn vier randvoorwaarden opgesteld:

  1. Duidelijk
  2. Veilig
  3. Nuttig
  4. Doelmatig

Wat betekenen deze vier voorwaarden eigenlijk? Erfpacht is duidelijk wanneer het geen complexe of onnodige componenten bevat. Voor de woningeigenaar moet de informatie dus helder zijn. Veilig betekent dat er in de toekomst zekerheid moet zijn om het te financieren. Hierin heeft de bank de verantwoordelijkheid om te checken of jouw financiële situatie nu en in de toekomst wel stabiel genoeg is om de erfpacht te betalen. Nuttig betekent hier dat de prijs gelijk is aan waarde van de grond, een marktconforme prijs. Doelmatig houdt in dat er geen excessieve kosten in rekening worden gebracht.

Maar waarom is het van belang dat erfpacht consumentvriendelijk moet zijn? Als dit niet geldt, kunnen er problemen ontstaan, zoals de protesten in 2017 in Amsterdam.

Tijdens de webinar hebben we gekeken naar verschillende methodes om de erfpacht te bepalen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een redelijke en marktconforme verdeling, residuele grondwaarde en de WOZ/BSQ-methode.

Is erfpacht de uitkomst om ons uit de woningcrisis te halen? Nee, maar het kan wel een belangrijke bijdrage leveren omdat de prijs van het pand goedkoper wordt vanwege de erfpacht. Echter zijn er op dit moment te veel onduidelijkheden over erfpacht. Het kán echter wel een bijdrage leveren aan de problemen op de woningmarkt zolang er aan de vier randvoorwaarden voldaan wordt.

Aan het eind was er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen die deze webinar een extra diepgang gaven. We willen het Nederlands instituut voor Erfpacht en Koen graag bedanken voor deze interessante bijdrage!