FRESH Students Online | Webinar Akro Consult

Wanneer dinsdag 12 mei 2020
Tijd 10:30

FRESH Students | Terugblik Webinar Akro Consult

Iedereen wil wat anders?! Hoe omgaan met alle belangen binnen de gemeente en de markt?

Op dinsdag 12 mei om 10:30 begon de webinar van Akro Consult. De webinar ging over de strategiebepaling bij complexe projecten en werd gegeven door Sven Schroots. Kort iets over Akro Consult dit bedrijf heeft ongeveer 20 werknemers en is al bijna 30 jaar actief op het snijvlak van publiek / privaat vastgoed. Akro Consult heeft projecten door heel Nederland. 

De projecten die Akro Consult doet zijn complex daar zijn 3 redenen voor:

  1. Begrijpen: complexiteit gemeentelijke organisatie en projectontwikkeling.
  2. Begeleiden: van projectenmanagement naar procesmanagement.
  3. Sturen: Strategiebepaling bij complexe projecten.

Begrijpen:

Een voorbeeld hiervan is de opdracht van de gemeente Den Haag specifiek het project van de Amerikaanse Ambassade. Het is lastig om hier beslissingen over te nemen dit heeft te maken met verschillende coalitieakkoorden waardoor er vaak compromissen moeten worden gesloten. Dit specifieke project duurde zo lang dat er tot nu toe al door 2 coalities naar gekeken is. Bij een nieuw coalitieakkoord moeten we soms weer opnieuw beginnen. 

Begeleiden:

Faseren, beheren en beslissen is belangrijk bij zulke complexe projecten. Eerst wordt er gekeken naar de verschillende fases zoals geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Kijkend naar bijvoorbeeld budget daar ontstond een maatschappelijk debat met meerdere verschillende mensen die er invloed op willen uitoefenen zoals verschillende wethouders. Iedere wethouder heeft ook een eigen budget en dat maakt het heel lastig om een goede beslissing te maken. 

Sturen:

De verschillende fases worden gestuurd en er wordt steeds gekeken wat mag en wat er kan gebeuren. Er zijn dus meerdere budgetten om dit project te regelen, iedere wethouder dient dus een beetje van zijn budget in te leveren. Daarom wil iedere wethouder ook invloed uitoefenen en het naar zijn / haar hand buigen. Het is van belang dit zo goed mogelijk te sturen en deze multi-actor en multi-risicoprojecten in goede banen te houden.

Er wordt dus een strategie bepaald op al deze drie pijlers en iedere beslissing houdt verband met een andere beslissing. Daardoor is er voor iedere vraag een ingewikkelde oplossing. 

Door deze webinar hebben wij een beter inzicht kunnen krijgen hoe dergelijke complexe projecten zijn. Wij willen graag Akro Consult en specifiek Sven Schroots bedanken voor deze leuke en leerzame webinar! 

Andere interessante evenementen

ReFRESH: FRESH kick-off event

Op woensdag 4 oktober is het weer zover! De aftrap van het nieuwe academisch jaar. Meld je aan om erbij te zijn!

4 oktober 2023