Consultancy Week

Wanneer woensdag 17 februari 2016
Tijd

In de tweede week van februari heeft de wel bekende Consultancy Week plaatsgevonden in samenwerking met Fakton. De case was dit jaar het icoon van Scheveningen, de Pier. De Pier BV, waar Danzep en KondorWessels Vastgoed eigenaar van zijn, heeft de Pier in november 2014 gekocht en na een grootschalige renovatie is sinds juli 2015 de Pier weer geopend voor publiek. De Pier heeft een tijdelijke invulling gekregen tot 2020, voor daarna zal er een definitieve invulling moeten komen. De Consultancy Week kwam als geroepen. Dit jaar hebben de betrokken partijen zich gebogen over een lange termijn plan voor de Pier. De consultancy teams hebben drie dagen gebrainstormd en gestreden met als doel; het beste lange termijn plan voor hét icoon van Scheveningen!

12 februari:

Kick-off De Consultancy Week 2016 ging officieel van start met de kick-off op vrijdagmiddag 12 februari. Tijdens deze kick-off gaven Fakton, Menno Kooistra Architects en KondorWessels Vastgoed inspiratielezingen om de studenten ideeën op te laten doen voor de Pier. Om de studenten een goed beeld te geven van de huidige status van de Pier is er een rondleiding gegeven. De kick-off is afgesloten met een borrel, zodat alle deelnemers elkaar goed konden leren kennen!

17 februari: Dag 1 Visie & Strategie

Op de eerste dag van de Consultancy Week stond de visie & strategie van de Pier centraal. Studenten hebben tijdens deze dag gebrainstormd over de belangrijke elementen van de Pier. Elk consultancy team heeft een aantal concepten voor de Pier bedacht. Om de studenten hierbij te helpen, hebben KCAP Architects & Planners en de Gemeente Den Haag een lezing gegeven over hun visie op de Pier. Waar KCAP zich vooral focuste op de verschillende mogelijkheden voor de Pier, focuste de Gemeente zich vooral op de omgeving van de Pier, de boulevard en Scheveningen. Om de tijdelijke invulling van de Pier te ervaren heeft De Pier BV het diner gefaciliteerd op de foodboulevard op de Pier.

18 februari: Dag 2 (Financiële) Haalbaarheid & Ontwikkeling

De tweede dag hebben de consultancy teams zich voornamelijk bezig gehouden met de haalbaarheid van de concepten die ze op dag 1 hebben ontwikkeld, daarnaast konden de concepten verder uitgewerkt worden. Ter ondersteuning van het berekenen van de haalbaarheid heeft Fakton deze dag een lezing gegeven over de financiële haalbaarheid. Tevens heeft KondorWessels Vastgoed een lezing gegeven over mogelijke ontwikkelconcepten voor de Pier. Het avondprogramma bestond uit het Fakton Diner n ’t Goude Hooft in Den Haag.

19 februari: Dag 3 Samenwerkingsvormen en Planuitwerking

De laatste dag van de Consultancy Week hebben de consultancy teams de puntjes op de ‘i’ gezet en hun plan samengevat tot een presentatie van 15 minuten. Loyens & Loeff heeft een presentatie gegeven over de mogelijke samenwerkingsvormen en andere juridische aspecten van de Pier. Daarnaast heeft PingProperties een lezing gegeven over de belangrijke aspecten van een investeringsvoorstel. Na het diner kwam het moment van de waarheid: de consultancy teams mochten hun plan presenteren aan een professionele jury, bestaande uit Fakton, Danzep, KondorWessels Vastgoed en PingProperties.

Terugkijkend op de Consultancy Week kan gezegd worden dat dit drie inspirerende dagen waren waar de studenten in contact zijn gekomen met verschillende bedrijven. FRESH Students wilt alle bedrijven bedanken die dit mooie evenement mede mogelijke gemaakt hebben.