Collegetour Coen van Oostrom & FRESH Students Nieuwjaarsborrel

Wanneer donderdag 12 januari 2017
Tijd

Op donderdag 12 januari was FRESH te gast in De Koninklijke Industrieele Groote Club te Amsterdam. Deze bijzondere locatie vroeg om een minstens zo bijzondere gast. Deze hadden wij gevonden in de persoon van Coen van Oostrom, oprichter en CEO van OVG Real Estate. De avond werd aangevangen door een inkijk in de start van de loopbaan van Coen. Tijdens zijn studie Economie in Rotterdam was hij reeds actief in de vastgoedwereld. Na het overtuigen van zijn ouders werd zijn maandelijkse bijdrage contant gemaakt tot een bedrag dat voldoende bleek te zijn om een eerste huis te kopen. Een bevriende timmerman werd bereid gevonden om het aangekochte huis te verbouwen, dit patroon zette zich door totdat Coen een portefeuille bezat van 30 woningen. Vervolgens werd ingegaan op de visie van OVG, waaruit bleek dat het bedrijf haar succes in eerste instantie te danken had aan een aanpak welke sterk gericht was op de gebruiker. Ondanks veel verzet vanuit de markt slaagde OVG er in om een stevige positie te verwerven. Tot slot werd uiteraard ingegaan op de duurzame aanpak die OVG hanteert, dit bleek een gouden zet te zijn geweest gezien de huidige ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Hierbij gaf Coen aan dat deze visie in eerste instantie tegenwerking opwekte bij de medewerkers, er dienden veel wijzigingen te worden doorgevoerd, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de succesvolle aanpak die OVG momenteel nog steeds hanteert. Een toekomst met duurzame en tegelijkertijd opvallende gebouwen, in zowel binnen- als buitenland, is de droom die Coen van Oostrom met OVG momenteel najaagt. Wij hebben vanuit FRESH een mooie inkijk gekregen in het ontstaan van de organisatie en in de huidige visie van waaruit OVG Real Estate haar droom najaagt.