Lingotto

Als ontwikkelaar kijkt Lingotto op een andere manier naar de wereld van gebouwen en gebieden, en ziet kansen waar anderen deze niet zien. Succesvol ontwikkelen vereist naar onze mening lokaal ondernemerschap en maatwerk. We zijn ons bewust van de maatschappelijke opgaven en bedenken, samen met partners en klanten, vanuit deze context oplossingen voor de stedelijke ontwikkeling van gebouwen en gebieden. Door anders te kijken en buiten de gebaande paden te treden, resulteert dit in concepten die leven brengen in oude gebouwen en op vrijgevallen locaties binnen de steden. Door zowel transformatie als nieuwbouw, maakt Lingotto plekken waar mensen plezierig kunnen wonen, werken, ondernemen en elkaar ontmoeten.

“Door anders te kijken ziet Lingotto dingen die anderen vaak (nog) niet zien.”

Lingotto ontleent haar naam aan een in onbruik geraakte FIAT-fabriek in Turijn die een nieuw leven heeft gekregen. Lopende banden zijn vervangen door winkels, een universiteit, hotels, congreszalen, een museum, een megabioscoop en uitgaansgelegenheden. Dat een fabriek geen fabriek hoeft te zijn en in een volgend leven een andere bestemming kan krijgen, of zelfs meerdere, is voor ons een inspirerend voorbeeld.

Lees meer op www.lingotto.nl