DubbeLL

DubbeLL ontwikkelt vastgoedprojecten met een focus op de buurt, om leefbare en levendige plekken te realiseren.

PROJECTEN

Aangezien alle ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland zich bevinden in een bestaande context spreken wij van buurtontwikkeling.

LEVENDIG

Bij de projecten die wij ontwikkelen staat daarom de invloed van en op de omgeving centraal.

LEEFBAAR

Leefbaarheid en levendigheid worden ook bepaald door duurzaamheid, veiligheid, comfort en de kwaliteit van de collectieve en openbare ruimte.

HOGE WAARDE

Duurzaamheid valt alleen te bereiken als de financiële haalbaarheid en functionele kwaliteiten van het project uitstekend zijn. Door projecten te ontwikkelen die langdurig aantrekkelijk blijven, niet alleen voor de belegger, maar juist ook voor de gebruikers en de omgeving realiseren wij vastgoed met een hoge duurzame en economische waarde.