Areaal Advies

Over Areaal Advies

De adviseurs van Areaal Advies werken met veel plezier aan het verbeteren van winkelgebieden, elk met hun eigen specialisme op het gebied van ruimtelijke economie, vastgoed en geografie. Als een vraagstuk echt complex wordt, komen wij het best tot ons recht. We hebben passie voor het vak en zijn een partner met wie het prettig samenwerken is.

We zijn actief in gebieden waar kansen – hoe klein ook – voor verbetering zijn. Soms zijn dat gebieden waar het economisch ‘niet lekker loopt’. Wat is de oorzaak en wat hebben de betrokkenen voor ogen? We praten met stakeholders en doen onderzoek. Dit leidt tot een strategische visie mét een realistisch uitvoeringsprogramma. Duidelijke stappen en samenwerking met een heldere taakverdeling geeft een blijvend resultaat! 

Onze opdrachtgevers zijn gemeentelijke overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en grote detailhandelsorganisaties. Omdat wij de belangen kennen én behartigen van verschillende partijen kunnen we vanuit verschillende invalshoeken problemen analyseren en oplossen.

Bezoek de website: https://www.areaaladvies.nl